ZASUWY NOŻOWE

ZASTAWKI I PRZELEWY

ZAWORY I KLAPY ZWROTNE

SEPARATORY

PRZEPOMPOWNIE

NOWOŚCI I PROJEKTY


Produkty wytwarzane przez PROAGRIA to odpowiedz ekspertów na zapotrzebowanie na produkty konstruowane indywidualnie, funkcjonalne i rentowne.

Produkty znajdują zastosowanie do regulacji i odcinania przepływu mediów płynnych jak woda, ścieki i osad ściekowy w sieciach wodno-kanalizacyjnych i oczyszczalniach ścieków, w przepompowniach, w rolnictwie i instalacjach hodowli ryb.

Wiele modeli zasuw nożowych, zaworów zwrotnych i klap burzowych to specjalne, często opatentowane konstrukcje wykorzystujące materiały o wysokiej jakości, jak stal nierdzewna i kwasoodporna oraz PEHD, niekorodujący materiał sprzyjający środowisku.

  

  


PROAGRIA Miljø A/S • Aggershusvej 7 • DK 5450 • tlf: +45 64 82 40 00 • fax: +45 64 82 36 23 • proagria@proagria.dk
PROAGRIA Landbrug A/S • Aggershusvej 7 • DK 5450 • tlf: +45 64 82 40 00 • fax: +45 64 82 36 23 • proagria@proagria.dk