ZASUWY NOŻOWE

ZASTAWKI I PRZELEWY

ZAWORY I KLAPY ZWROTNE

SEPARATORY

PRZEPOMPOWNIE

Przepompownie RIA

NOWOŚCI I PROJEKTY


Proagria oferuje armaturę odcinającą i regulujący przepływ mediów płynnych w komunalnych i przemysłowych instalacjach odprowadzania wody, ścieków, wody przemysłowej, w rolnictwie i rybołówstwie.

PRZEPOMPOWNIE RIA

 • Wytwarzane z przyjaznego środowisku PEHD
 • Przepompownie z suchymi pompami w uzgodnieniu z klientem
 • Wyposażane w zasuwy nożowe instalowane na zewnątrz - zmniejszenie wymiarów przepompowni
 • W systemach odprowadzania gnojowicy wyposażane w systemy wentylacyjne
 • Wytwarzane jako standardowe lub na zamówienie

 •     Przepompownie RIA
  Charakterystyka: Przepompownia z suchą pompą.
  Materiały: Zbiornik - studnia PEHD.
  Wyposażenie: Zasuwy nożowe odcinające kołnierzowe lub inna armatura.
  Pompa: Pompy suche, zakres mocy od 7,5 do 18,5 kW lub zgodnie z zamówieniem
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie


  PROAGRIA Miljø A/S • Aggershusvej 7 • DK 5450 • tlf: +45 64 82 40 00 • fax: +45 64 82 36 23 • proagria@proagria.dk
  PROAGRIA Landbrug A/S • Aggershusvej 7 • DK 5450 • tlf: +45 64 82 40 00 • fax: +45 64 82 36 23 • proagria@proagria.dk