RIA KVR Zawór zwrotny
RIA KVM Zawór zwrotny
RIA KVI Zawór zwrotny / Klapa burzowa
RIA KVI-B Zawór zwrotny / Klapa burzowa
RIA KVF Zawór zwrotny
RIA KVD Zawór zwrotny
RIA KVITZawór zwrotny / Klapa burzowa
RIA IKV Zawór zwrotny
RIA IKF Zawór zwrotny
RIA OPV Zawór wypornościowy
RIA KINL Zawór liniowy
RIA Proco Zawór zwrotny


RiaWatech delivers flow control and cut-off fittings for liquid media used in water supply and waste water systems, waste water treatment plants, pumping stations, road dewatering systems, industrial systems, hydrotechnical structures, fish farming facilities.

RIA NON-RETURN VALVES, FLAP VALVES

 • Made from environment-friendly PEHD and stainless steel,
 • Reliable operation
 • Quick assembly with in-pipe, on-pipe, in-wall, or flange connections
 • Standard products and custom designs
 • STANDARD FLAP VALVES

      RIA KVR Zawór zwrotny / Klapa burzowa DN 100-1000
  Charakterystyka: Zawór zwrotny do montażu w kielichach rur lub do zgrzewania elektrooporowego
  Materiały: Korpus: PEHD 100
  Klapa: EN 1.4404 - PEHD 500
  Ciśnienie: Szczelny dla przepływów jednokierunkowych
  max.0,5 bar
  Klapa: Bezwładnościowa
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA KVM Zawór zwrotny / Klapa burzowa DN 100-600
  Charakterystyka: Zawór zwrotny do montażu w kielichach rur
  Materiały: Korpus: PEHD 100
  Klapa: Stal EN 1.4404 - PEHD 500
  Ciśnienie: Szczelny dla przepływów jednokierunkowych
  Max.0,5 bar
  Klapa: Bezwładnościowa
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA KVI Zawór zwrotny / Klapa burzowa DN 100-1000
  Charakterystyka: Do montażu w krańcu bosym rur
  Materiały Korpus: PEHD 100
  Klapa: Stal EN 1.4404 - PEHD 500
  Ciśnienie: Szczelne dla przepływów jednokierunkowych
  max.0,5 bar
  Klapa: Bezwładnościowa
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA KVI-B Zawór zwrotny / Klapa burzowa DN 100-1000
  Charakterystyka: Do montażu w krańcu bosym rur btonowych
  Materiały Korpus: PEHD 100
  Klapa: Stal EN 1.4404 - PEHD 500
  Ciśnienie: Szczelne dla przepływów jednokierunkowych
  max.0,5 bar
  Klapa: Bezwładnościowa
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA KVF Zawór zwrotny / Klapa burzowa DN 100-1200
  Charakterystyka: Do montażu kołnierzowego lub do montażu na płaskiej ścianie zbiornika
  Materiały: Korpus: PEHD 100
  Klapa: Stal EN 1.4404 - PEHD 500
  Ciśnienie: Szczelny dla przepływów jednokierunkowych
  max.0,5 bar
  Klapa: Bezwładnościowa
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA KVD Zawór zwrotny / Klapa burzowa DN 100-1200
  Charakterystyka: Do montażu kołnierzowego lub do montażu na płaskiej ścianie zbiornika
  Materiały: Korpus: PEHD 100
  Klapa: Stal EN 1.4404 - PEHD 500
  Ciśnienie: Szczelny dla przepływów jednokierunkowych
  max.0,5 bar
  Klapa: Bezwładnościowa
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA KVT Zawór zwrotny / Klapa burzowa DN 100-1000
  Charakterystyka: Do montażu kolnierzowego lub na plaskiej scianie
  Materiały Korpus: PEHD 100
  Klapa: Stal EN 1.4404 - PEHD 500
  Ciśnienie: Szczelne dla przepływów jednokierunkowych
  max.0,5 bar
  Klapa: Bezwładnościowa
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA IKV Zawór zwrotny DN 100-200
  Charakterystyka: Zawór zwrotny do montażu w studzienkach inspekcyjnych i kinetach
  Materiały: Korpus: PEHD 100
  Klapa: PEHD 500 - Stal EN 1.4404
  Ciśnienie: Szczelny dla przepływów jednokierunkowych
  max.0,5 bar
  Klapa: Bezwładnościowa
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA IKF Zawór zwrotny DN 100-200
  Charakterystyka: Zawór z pływakiem do montażu w studzienkach inspekcyjnych i na przykanalikach
  Materiały: Korpus: PEHD 100
  Klapa: PEHD 300
  Ciśnienie: Szczelny dla przepływów jednokierunkowych
  Klapa: Bezwładnościowa
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA OPV Zawór zwrotny wypornościowy DN 100-150
  Charakterystyka: Wyrównuje ciśnienie. Montaż w dnie zbiorników
  Materiały: Korpus: PEHD 100
  Klapa: PEHD 500 - Stal EN 1.4404
  Ciśnienie: Szczelny dla przepływów jednokierunkowych
  mMx.0,5 bar
  Klapa: Bezwładnościowa
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA KINL Zawór zwrotny na rurociągu / Klapa zwrotna z rewizją
  Charakterystyka: Do montażu na rurociągu - komplet połączeniowy z zaworem zwrotnym
  Materiały: Rura: PE 100
  Zawór EN 1.4404-PEHD
  Ciśnienie: Szczelne dla przepływów jednokierunkowych
  max 0,5 bar
  Klapa: Bezwładnościowy
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA Proco Zawór zwrotny
  Charakterystyka: Stosowany na zakończenieu systemu, jako wylot spustów do rzek, jezior, zbiorników
  Materiały: Korpus i rura: guma CR lub NB
  Ciśnienie: Szczelne dla przepływów jednokierunkowych
  Wymiarowane na zamówienie
  Typy i modele: Montaż ma kraniec bosy lub z kołnierzem
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie


  RiaWatech • Aggershusvej 7 • DK 5450 • tlf: +45 64 82 40 00 • fax: +45 64 82 36 23 • riawatech@riawatech.dk