RIA Przepompownia
RIA System przepompowy


The RIA pumping stations are custom-designed for application in the aggressive manure environment.

 • Made from environment-friendly PEHD,
 • Equipped with surface (dry) pumps guaranteeing a direct manure flow from the pigsty to tanks.
 • The pumping stations operate in a closed environment, which prevents from releasing smell.
 • The delivery scope includes a complete set with fittings (e.g. valves).
 • Manure pumping stations are equipped with ventilation systems

 •     RIA Przepompownia do gnojowicy
  Charakterystyka: Przepompownia z kompletnym wyposażeniem
  Umożliwia przepompowywanie gnojowicy bezpośrednio do zbiorników magazynowych
  Materiały: Zbiornik PE, 100% szczelny
  Wyposażenie: Możliwe doposażenie w zasuwy odcinające, zastawki lub systemy wentylacyjne
  Silnik pompy: Pompy suche, zakres mocy 7,5-18,5 kW
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA System przepompowy
   
  Charakterystyka: System przepompowy z chlewni do zbiorników gnojowicy
  Dostarczany jako kompletny system lub elementy systemu: rury, przelewy, zamki wodne, wentylacja
  Materiały: PEHD, PN6
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie


  RiaWatech • Aggershusvej 7 • DK 5450 • tlf: +45 64 82 40 00 • fax: +45 64 82 36 23 • riawatech@riawatech.dk