RIA VAC

PRZEPOMPOWNIE

RIA Przepompownia
RIA System przepompowy

SEPARATORY

NOWOŚCI I PROJEKTY


Przepompownie RIA są specjalnie przystosowane do stosowania w agresywnym środowisku gnojowicy.

 • Wytwarzane z przyjaznego środowisku PEHD.
 • Wyposażone w pompy niezatapialne (suche) zapewniające bezpośredni przepływ gnojowicy z chlewni do zbiorników gnojowicy.
 • Przepompownie pracują w środowisku zamkniętym, zapobiegając wdostawanie się odoru.
 • Dostawa obejmuje kompletne wyposażenie systemu z armaturą, np. z zasuwami
 • W systemach odprowadzania gnojowicy przepompownie wyposażane są w systemy wentylacyjne

 •     RIA Przepompownia do gnojowicy
  Charakterystyka: Przepompownia z kompletnym wyposażeniem
  Umożliwia przepompowywanie gnojowicy bezpośrednio do zbiorników magazynowych
  Materiały: Zbiornik PE, 100% szczelny
  Wyposażenie: Możliwe doposażenie w zasuwy odcinające, zastawki lub systemy wentylacyjne
  Silnik pompy: Pompy suche, zakres mocy 7,5-18,5 kW
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA System przepompowy
   
  Charakterystyka: System przepompowy z chlewni do zbiorników gnojowicy
  Dostarczany jako kompletny system lub elementy systemu: rury, przelewy, zamki wodne, wentylacja
  Materiały: PEHD, PN6
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie


  PROAGRIA Miljø A/S • Aggershusvej 7 • DK 5450 • tlf: +45 64 82 40 00 • fax: +45 64 82 36 23 • proagria@proagria.dk
  PROAGRIA Landbrug A/S • Aggershusvej 7 • DK 5450 • tlf: +45 64 82 40 00 • fax: +45 64 82 36 23 • proagria@proagria.dk