RIA SPP Zastawki naścienne
RIA SPH Zastawki naścienne
RIA MTV Zastawki drogowe
RIA SPS-TL Zastawki naścienne
RIA SPS-RTL Zastawki rurowe
RIA SPS-TG Zastawki wrzecionowe
RIA KS Zastawki kanałowe
RIA SPK-TG Zastawki wrzecionowe
RIA SPK-B-TG Zastawki wrzecionowe
RIA SPM-H-TG Zastawki wrzecionowe
RIA SPM-P-TG Zastawki wrzecionowe
RIA SPM-S-TG Zastawki wrzecionowe
RIA OPV-TG Zastawki przelewowe
RIA Zastawki szandorowe
RIA Przelewy uchylne


RiaWatech delivers cut-off fittings and flow control fittings for liquid media used in water supply and waste water systems, waste water treatment plants, pumping stations, road dewatering systems, industrial systems, hydrotechnical structures, fish farming facilities.

Gates are delivered in the following options: in-wall, duct, overflow, weirs, overfalls.

RIA PENSTOCKS AND SLUICE GATES

 • Rich choice of materials: numerous steel grades, environment-friendly PEHD
 • For installation in sewage systems, waste water treatment plants, reservoirs, pipeline systems,
 • Choice of actuator types: manual, electric, pneumatic, hydraulic
 • One-sided or two-sided pressure design
 • Standard products and custom designs
 • STANDARD PENSTOCKS

      RIA SPP Zastawki naścienne DN 100-150
  Charakterystyka: Nie są 100% szczelne
  Materiały: Rama: Stal EN 1.4301 - PEHD 500
  Ciśnienie: Jednostronnie szczelne, max 3 mSw
  DIN 19569 table 4 cl.3
  Napęd: Ręczny
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA SPH Zastawki naścienne DN 100-150
  Charakterystyka: Uszczelnienie od strony montażowej.
  Materiały: Rama: Stal EN 1.4301 - PEHD
  Zawieradło: EN 1.4301
  Ciśnienie: Jednostronnie szczelne, max 3 mSw
  DIN 19569-4 tab.4 kl.3
  Napęd: Ręczny
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA MTV Zastawki drogowe DN 100-150
  Charakterystyka: Uszczelnienie od strony montażowej.
  Stosowane przy odwodnieniach liniowych dróg i autostrad.
  Materiały: Rama: Stal EN 1.4404 - PEHD 500
  Zawieradło: Stal EN 1.4404
  Ciśnienie: Jednostronnie szczelne. max. 4 mSw.
  DIN 19569-1 tabela 4, kl.3
  Napęd: Ręczny
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA SPS-TL Zastawki naścienne DN 200-630
  Charakterystyka: Uszczelnienie od strony montażowej.
  Swiatło otworu kwadratowe lub koliste.
  Materiały: Rama: Stal EN 1.4301, EN 1.4404 - PEHD 500
  Zawieradło: Stal EN 1.4301, EN 1.4404
  Ciśnienie: Szczelne dla jednostronnego naporu wody, max. 4 mSw.
  DIN 19569-4
  Napęd: Ręczny
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA SPS-RTL Zastawki rurowe DN 200-600
  Charakterystyka: Uszczelnienie od strony montażowej
  Otwór kolisty z rurą do montażu poprzez ściany zbiorników.
  Materiały: Rama: Stal EN 1.4301, EN 1.4404 - PEHD 500
  Zawieradło: Stal EN 1.4301, EN 1.4404
  Ciśnienie: Szczelne dla jednostronnego naporu wody, max. 4 mSw
  DIN 19569-4 tab.1 kl.3
  Napęd: Ręczny
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA SPS-TG Zastawki wrzecionowe naścienne DN 200-400
  Charakterystyka: Dwustronnie szczelne
  Otwór kolisty lub kwadratowy
  Materiały: Rama: Stal EN 1.4301, EN 4.4404 - PEHD
  Zawieradło: Stal EN 1.4301, EN 1.4404
  Ciśnienie: Dwustronnie szczelne, max 4 mSw lub wg. zamówienia
  DIN 19569-4
  Napęd: Ręczny z wrzecionem niewznoszącym lub elektryczny, hydrauliczny lub pneumatyczny
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA KS Zastawki kanałowe
  Charakterystyka: Stosowane do niewielkich kanałów
  Wytwarzane jako jedno - lub dwudzielne.
  Materiały: Rama:Stal EN 1.4301, EN 1.4404 - PEHD
  Ciśnienie: Dwustronnie szczelne
  Napęd: Ręczny
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA SPK-TG Zastawki wrzecionowe
  Charakterystyka: Dwustronnie szczelne
  Materiały: Rama:Stal EN 1.4301, EN 1.4404, - PEHD
  Zawieradło: Stal EN 1.4301, EN 1.4304
  Ciśnienie: Dwustronnie szczelne max 6 mWs lub wg zamówienia
  Napęd: Ręczny z wrzecionem niewznoszącym lub elektryczny, hydrauliczny lub pneumatyczny
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA SPK-B-TG Zastawki wrzecionowe
  Charakterystyka: Dwustronnie szczelne. Mocnej konstrukcji. Wytwarzane indywiduwalnie
  Krzywizny dna ramy dostosowane do miejsca montazu.
  Materialy: Rama:Stal EN 1.4301, EN 1.4404 - PEHD
  Ciśnienie: Dwustronnie szczelne max cisnienie wg zamówienia
  DIN 19569-1 tab.4 kl.4
  Napęd: Ręczny z wrzecionem niewznoszącym lub elektryczny, pneumatyczny lub hydrauliczny.
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA SPM-H-TG Zastawki wrzecionowe DN 600-1200
  Charakterystyka: wustronnie szczelne. Mocnej konstrukcji. Wytwarzane indywiduwalnie
  Zawieradło nikorodujace - PEHD. Otwor prostokatny.
  Materiał: Rama:Stal EN 1.4404 - PEHD
  Ciśnienie: Jednostronnie szczelne, max cisnienie max. 5 mSw
  DIN 19569-1 tab.4 kl.4
  Napęd: Ręczny z wrzecionem niewznoszącym lub elektryczny, pneumatyczny lub hydrauliczny.
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA SPM-P-TG Zastawki wrzecionowe DN 600-1500
  Charakterystyka: Dwustronnie szczelne. Mocnej konstrukcji. Wytwarzane indywiduwalnie
  Zawieradło nikorodujace - PEHD. Otwor kolisty lub prostokatny.
  Materiał: Rama:Stal EN 1.4404 - PEHD
  Ciśnienie: Dwustronnie szczelne, max cisnienie max. 5 mSw
  DIN 19569-1 tab.4 kl.4
  Napęd: Ręczny z wrzecionem niewznoszącym lub elektryczny, pneumatyczny lub hydrauliczny.
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA SPM-S-TG Zastawki wrzecionowe (2 typy: DN 600-2000 i 1500-3000)
  Charakterystyka: Dwustronnie szczelne. Mocnej konstrukcji. Wytwarzane indywiduwalnie. Otwor kolisty lub prostokatny
  Materiały: Rama: Stal EN 1.4301, EN 1.4404 lub EN 1.4462
  Zawieradło: Stal 1.4301, EN 1.4404 lub EN 1.4462
  Ciśnienie: Dwustronnie szczelne max ciśnienie wg zamówienia
  DIN 19569-1 tab.4 kl.4
  Napęd: Napęd ręczny, wrzeciono niewznoszące lub elektryczny, hydrauliczny lub pneumatyczny
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA OPV-TG Zastawki przelewowe
  Charakterystyka: Zastawki przelewowe konstruowana indywidualnie
  Uszczelnienie trzystronne
  Materiały: Rama: Stal EN 1.4301, EN 1.4404
  Zawierad?o: Stal 1.4301, EN 1.4404, lub PEHD
  Ciśnienie: Wymiarowane na zamówienie.
  Napęd: Ręczny z wrzecionem niewznoszącym lub elektryczny, pneumatyczny lub hydrauliczny.
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA Zastawki szandorowe
  Charakterystyka: Konstrukcja ramowa z pojedynczymi belkami z uszczelnieniem
  Materiały: Rama: Stal EN 1.4404 - PEHD
  Belki szandorowe: Alumnium
  Ciśnienie: Dwustronnie szczelne, max ciśnienie wg zamówienia
  DIN 19569-1 tab.4 kl.2
  Napęd: Ręczny
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA Przelewy uchylne
  Charaktrystyka: Stosowane do opróżniania dna zbiornikow
  Wymiarowane na zamowienie
  Materiały: Rama: Stal EN 1.4404 E
  Zawieradło: Stal EN 1.4404
  Ciśnienie: Wymiarowane na zamówienie
  Napęd: Napąd hydrauliczny
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie


  RiaWatech • Aggershusvej 7 • DK 5450 • tlf: +45 64 82 40 00 • fax: +45 64 82 36 23 • riawatech@riawatech.dk