ZASUWY NOŻOWE

ZASTAWKI I PRZELEWY

RIA SPP Zastawki naścienne
RIA SPH Zastawki naścienne
RIA MTV Zastawki drogowe
RIA SPS-TL Zastawki naścienne
RIA SPS-RTL Zastawki rurowe
RIA SPS-TG Zastawki wrzecionowe
RIA KS Zastawki kanałowe
RIA SPK-TG Zastawki wrzecionowe
RIA SPK-B-TG Zastawki wrzecionowe
RIA SPM-H-TG Zastawki wrzecionowe
RIA SPM-P-TG Zastawki wrzecionowe
RIA SPM-S-TG Zastawki wrzecionowe
RIA OPV-TG Zastawki przelewowe
RIA Zastawki szandorowe
RIA Przelewy uchylne

ZAWORY I KLAPY ZWROTNE

SEPARATORY

PRZEPOMPOWNIE

NOWOŚCI I PROJEKTY


Proagria oferuje armaturę odcinającą i regulujący przepływ mediów płynnych do zastosowania w sieciach wodnokanalizacyjnych, oczyszczalniach ścieków, przepompowniach, do odwadniania dróg, w instalacjach przemysłowych i budownictwie hydrotechnicznym, w rolnictwie, w instalacjach hodowli ryb. Zastawki wykonywane jako naścienne i kanałowe, przelewowe, jazy, przelewy uchylne.

ZASTAWKI RIA

 • Duży wybór materiałowy - wiele gatunków stali i przyjazny środowisku PEHD
 • Montaż w basenach, zbiornikach, na systemach rurociągów oraz w oczyszczalniach
 • Napęd ręczny lub elektryczny, pneumatyczny hydrauliczny
 • Wytwarzane do jednostronnego lub dwustronnego ciśnienia
 • Wytwarzane jako standardowe lub na zamówienie
 • PRODUKTY STANDARDOWE


      RIA SPP Zastawki naścienne DN 100-150
  Charakterystyka: Nie są 100% szczelne
  Materiały: Rama: Stal EN 1.4301 - PEHD 500
  Ciśnienie: Jednostronnie szczelne, max 3 mSw
  DIN 19569 table 4 cl.3
  Napęd: Ręczny
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA SPH Zastawki naścienne DN 100-150
  Charakterystyka: Uszczelnienie od strony montażowej.
  Materiały: Rama: Stal EN 1.4301 - PEHD
  Zawieradło: EN 1.4301
  Ciśnienie: Jednostronnie szczelne, max 3 mSw
  DIN 19569-4 tab.4 kl.3
  Napęd: Ręczny
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA MTV Zastawki drogowe DN 100-150
  Charakterystyka: Uszczelnienie od strony montażowej.
  Stosowane przy odwodnieniach liniowych dróg i autostrad.
  Materiały: Rama: Stal EN 1.4404 - PEHD 500
  Zawieradło: Stal EN 1.4404
  Ciśnienie: Jednostronnie szczelne. max. 4 mSw.
  DIN 19569-1 tabela 4, kl.3
  Napęd: Ręczny
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA SPS-TL Zastawki naścienne DN 200-630
  Charakterystyka: Uszczelnienie od strony montażowej.
  Swiatło otworu kwadratowe lub koliste.
  Materiały: Rama: Stal EN 1.4301, EN 1.4404 - PEHD 500
  Zawieradło: Stal EN 1.4301, EN 1.4404
  Ciśnienie: Szczelne dla jednostronnego naporu wody, max. 4 mSw.
  DIN 19569-4
  Napęd: Ręczny
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA SPS-RTL Zastawki rurowe DN 200-600
  Charakterystyka: Uszczelnienie od strony montażowej
  Otwór kolisty z rurą do montażu poprzez ściany zbiorników.
  Materiały: Rama: Stal EN 1.4301, EN 1.4404 - PEHD 500
  Zawieradło: Stal EN 1.4301, EN 1.4404
  Ciśnienie: Szczelne dla jednostronnego naporu wody, max. 4 mSw
  DIN 19569-4 tab.1 kl.3
  Napęd: Ręczny
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA SPS-TG Zastawki wrzecionowe naścienne DN 200-400
  Charakterystyka: Dwustronnie szczelne
  Otwór kolisty lub kwadratowy
  Materiały: Rama: Stal EN 1.4301, EN 4.4404 - PEHD
  Zawieradło: Stal EN 1.4301, EN 1.4404
  Ciśnienie: Dwustronnie szczelne, max 4 mSw lub wg. zamówienia
  DIN 19569-4
  Napęd: Ręczny z wrzecionem niewznoszącym lub elektryczny, hydrauliczny lub pneumatyczny
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA KS Zastawki kanałowe
  Charakterystyka: Stosowane do niewielkich kanałów
  Wytwarzane jako jedno - lub dwudzielne.
  Materiały: Rama:Stal EN 1.4301, EN 1.4404 - PEHD
  Ciśnienie: Dwustronnie szczelne
  Napęd: Ręczny
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA SPK-TG Zastawki wrzecionowe
  Charakterystyka: Dwustronnie szczelne
  Materiały: Rama:Stal EN 1.4301, EN 1.4404, - PEHD
  Zawieradło: Stal EN 1.4301, EN 1.4304
  Ciśnienie: Dwustronnie szczelne max 6 mWs lub wg zamówienia
  Napęd: Ręczny z wrzecionem niewznoszącym lub elektryczny, hydrauliczny lub pneumatyczny
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA SPK-B-TG Zastawki wrzecionowe
  Charakterystyka: Dwustronnie szczelne. Mocnej konstrukcji. Wytwarzane indywiduwalnie
  Krzywizny dna ramy dostosowane do miejsca montazu.
  Materialy: Rama:Stal EN 1.4301, EN 1.4404 - PEHD
  Ciśnienie: Dwustronnie szczelne max cisnienie wg zamówienia
  DIN 19569-1 tab.4 kl.4
  Napęd: Ręczny z wrzecionem niewznoszącym lub elektryczny, pneumatyczny lub hydrauliczny.
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA SPM-H-TG Zastawki wrzecionowe DN 600-1200
  Charakterystyka: wustronnie szczelne. Mocnej konstrukcji. Wytwarzane indywiduwalnie
  Zawieradło nikorodujace - PEHD. Otwor prostokatny.
  Materiał: Rama:Stal EN 1.4404 - PEHD
  Ciśnienie: Jednostronnie szczelne, max cisnienie max. 5 mSw
  DIN 19569-1 tab.4 kl.4
  Napęd: Ręczny z wrzecionem niewznoszącym lub elektryczny, pneumatyczny lub hydrauliczny.
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA SPM-P-TG Zastawki wrzecionowe DN 600-1500
  Charakterystyka: Dwustronnie szczelne. Mocnej konstrukcji. Wytwarzane indywiduwalnie
  Zawieradło nikorodujace - PEHD. Otwor kolisty lub prostokatny.
  Materiał: Rama:Stal EN 1.4404 - PEHD
  Ciśnienie: Dwustronnie szczelne, max cisnienie max. 5 mSw
  DIN 19569-1 tab.4 kl.4
  Napęd: Ręczny z wrzecionem niewznoszącym lub elektryczny, pneumatyczny lub hydrauliczny.
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA SPM-S-TG Zastawki wrzecionowe (2 typy: DN 600-2000 i 1500-3000)
  Charakterystyka: Dwustronnie szczelne. Mocnej konstrukcji. Wytwarzane indywiduwalnie. Otwor kolisty lub prostokatny
  Materiały: Rama: Stal EN 1.4301, EN 1.4404 lub EN 1.4462
  Zawieradło: Stal 1.4301, EN 1.4404 lub EN 1.4462
  Ciśnienie: Dwustronnie szczelne max ciśnienie wg zamówienia
  DIN 19569-1 tab.4 kl.4
  Napęd: Napęd ręczny, wrzeciono niewznoszące lub elektryczny, hydrauliczny lub pneumatyczny
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA OPV-TG Zastawki przelewowe
  Charakterystyka: Zastawki przelewowe konstruowana indywidualnie
  Uszczelnienie trzystronne
  Materiały: Rama: Stal EN 1.4301, EN 1.4404
  Zawierad?o: Stal 1.4301, EN 1.4404, lub PEHD
  Ciśnienie: Wymiarowane na zamówienie.
  Napęd: Ręczny z wrzecionem niewznoszącym lub elektryczny, pneumatyczny lub hydrauliczny.
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA Zastawki szandorowe
  Charakterystyka: Konstrukcja ramowa z pojedynczymi belkami z uszczelnieniem
  Materiały: Rama: Stal EN 1.4404 - PEHD
  Belki szandorowe: Alumnium
  Ciśnienie: Dwustronnie szczelne, max ciśnienie wg zamówienia
  DIN 19569-1 tab.4 kl.2
  Napęd: Ręczny
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie

      RIA Przelewy uchylne
  Charaktrystyka: Stosowane do opróżniania dna zbiornikow
  Wymiarowane na zamowienie
  Materiały: Rama: Stal EN 1.4404 E
  Zawieradło: Stal EN 1.4404
  Ciśnienie: Wymiarowane na zamówienie
  Napęd: Napąd hydrauliczny
    Karta produktowa   Montaż   Suplement zapytanie


  PROAGRIA Miljø A/S • Aggershusvej 7 • DK 5450 • tlf: +45 64 82 40 00 • fax: +45 64 82 36 23 • proagria@proagria.dk
  PROAGRIA Landbrug A/S • Aggershusvej 7 • DK 5450 • tlf: +45 64 82 40 00 • fax: +45 64 82 36 23 • proagria@proagria.dk