PROAGRIA er specialister i afspærringsteknik til vand- og spildevandssektorer, landbrug og fiskeopdræt.

Erfaring med konstruktion af systemer til afledning af flydende media og en stigende miljøbevidsthed koncentreret omkring rensning af spildevand førte til at virksomheden i 1987 videreudviklede specialudstyr inden for afspærringsteknik til brug i miljøsektoren, landbrug, aquakultur, ved industrielle processer samt I olie- og petrokemiske industrier.
I dag sælges vore produkter over det meste af verden.

Vort mål er at præsentere vore kunder og partnere for produkter, der opfylder deres mest avancerede ønsker. Derfor fremstilles vore produkter ved brug af højteknologiske fremstillingsmetoder, hvilket sikrer en meget høj og ensartet produktkvalitet ved anvendelse af de mest optimale og miljøvenlige materialer.

PROAGRIA's opfølgende produktudvikling og know-how sikrer fremtidens behov. Dette opnås gennem information om brugernes erfaring samt ajourføring af viden om de nyeste metoder og materialer. PROAGRIA har i dag et professionelt team med indgående kendskab til afspærrings-, og reguleringsteknik i spildevandssektoren.

Hele konstruktions- og produktionsprocessen er underlagt en streng kvalitetskontrol for at sikre produkternes funktionalitet og driftssikkerhed.
PROAGRIA har udviklet et produktprogram, der er kendetegnet ved kvalitet, sikkerhed og lang levetid.

PROAGRIA Miljø A/S

PROAGRIA Miljø A/S udvikler og producerer regulerings- og afspærringsudstyr til anvendelse inden for kommunal teknik i vand- og spildevandssektorer, regulering af vandstand i vandløb og søer.
Vi producerer mange typer ventiler, spjæld, kontraventiler og kontraklapper samt ventiler- og pumpebrønde.
Andre produktionsområder omfatter specielle produkter til afspærring af media i aquakultur, specielt til fiskeopdrætsanlæg. over hele verden.
Vi fremstiller produkter både i standardstørrelser som lagervarer og individuelt konstruerede produkter efter kundens ønsker og behov.

PROAGRIA Landbrug A/S

PROAGRIA Landbrug A/S har siden 1983 udviklet og produceret systemer til gylleudslusning i staldsystemer, rør- og pumpesystemer ved tankanlæg samt til biogasanlæg.
PROAGRIA har egen produktion med indgående kendskab til agrosektorens behov og krav i mange lande, hvilket afspejler sig i produkternes konstruktion i rør, spjæld- og ventilsystemer.

EV-Holding

PROAGRIA Miljø A/S og PROAGRIA Landbrug A/S er i dag en del af EV Holding.

Datterselskaber og salgskontorer

PROAGRIA er repræsenteret ved datterselskaber, forhandlere og agenter i mange lande, hvilket giver kunden høj grad af sikkerhed for service og levering, som derved sikrer brugeren de rigtige produkter.PROAGRIA Miljø A/S • Aggershusvej 7 • DK 5450 • tlf: +45 64 82 40 00 • fax: +45 64 82 36 23 • proagria@proagria.dk
PROAGRIA Landbrug A/S • Aggershusvej 7 • DK 5450 • tlf: +45 64 82 40 00 • fax: +45 64 82 36 23 • proagria@proagria.dk