VENTILER

SPJÆLD

KONTRAKLAPPER

SEPARATORER

PUMPEBRØNDE

NYHEDER OG PROJEKTER





Med udgangspunkt i kundernes behov fremstiller RiaWatech individuelle, driftsikre og rentable løsninger.

RiaWatech specialiserer sig i konstruktion og produktion af afspærringsteknisk udstyr.

Produkterne anvendes til regulering og afspærring af fersk- og brugsvand, kommunalt og industrielt spildevand eller spildvandsslam i rense- og opsamlingsanlæg, til pumpesystemer, i landbrugssektoren og til fiskeopdrætsanlæg.

Mange ventiler og spjæld samt kontraklapper er unikke, fremstillet i kombinationen rustfrit stål og miljøvenligt PEHD-plast for opnåelse af størst mulig korrosionssikkerhed.



RiaWatech • Aggershusvej 7 • DK 5450 • tlf: +45 64 82 40 00 • fax: +45 64 82 36 23 • riawatech@riawatech.dk