VENTILER

SPJÆLD

KONTRAKLAPPER

SEPARATORER

PUMPEBRØNDE

RIA Pumpebrønde

NYHEDER OG PROJEKTER

RiaWatech er en professionel partner inden for afspærringsteknik af flydende medier i kommunalle eller industrielle anlæg, som spildevand, slam, ferskvand, procesvand eller gylle i landbrugsanlæg.

RIA PUMPEBRØNDE

- Fremstilles i miljøvenlig PEHD
- I pumpebrønde monteres tøropstillede pumper efter kundens ordre
- Fremstilles i standard størrelser eller efter ordre


    RIA Pumpebrønde
Karakteristik: Tøropstillede pumper i PE brønd
Materialer: Miljøvenligt og slagfast PEHD, 100% tæt
Udstyr: Ventiler og spjæld, udluftningsventiler
Kan leveres med kørefast dæksel
Motor: Fra 7,5 til 18,5 kW eller efter ordre
  Produktkort   Monteringinstruks   Tillægsinformation Bestilling


RiaWatech • Aggershusvej 7 • DK 5450 • tlf: +45 64 82 40 00 • fax: +45 64 82 36 23 • riawatech@riawatech.dk