VENTILER

SPJÆLD

KONTRAKLAPPER

SEPARATORER

RIA Separator

PUMPEBRØNDE

NYHEDER OG PROJEKTER

RiaWatech er en professional partner inden for konstruktion og produktion af forskellige slags separatorer, pumpebrønde, kar og beholdere. Alle konstrueres individuelt i tæt samarbejde med rådgivere og vores kunde. RiaWatech er også leveringsdygtig i mange specielle løsninger til transport af media som vand og spildevand, slam og gylle, fisk i fiske opdrætsanlæg eller gas og CO2 i gartnerier.
Produktionen omfatter specielle produkter som separatorer til vaskepladser eller havneanlæg, tøropstillede pumpebrønde og ventilationsanlæg til kornsiloer.

RIA SEPARATORER

* Fremstilles i miljøvenligt PEHD.
* Fremstilles i standard størrelser eller efter ordre.
* Fremstilles også med kørefast dæksel.


    RIA Separator
Karakteristik: Tøropstillede separatorer til adskillelse af væsker f.eks. ved vaskepladser eller i havne. Uden filter
Materialer: Brønd: PEHD
Ventilspade: EN 1.4404, Pakning EPDM eller Viton
Udstyr: RIA ventiler med manuelt drift eller hydraulisk eller pneumatisk aktuator
  Produktkort   Monteringinstruks   Tillægsinformation Bestilling


RiaWatech • Aggershusvej 7 • DK 5450 • tlf: +45 64 82 40 00 • fax: +45 64 82 36 23 • riawatech@riawatech.dk