VENTILER

RIA FVL Skydeventil
RIA SVL Skydeventil
RIA RVL Skydeventil
RIA SVM-TG Afspærringsventil
RIA SPS-TL Stopspjæld
RIA SPS-RTL Stopspjæld
RIA SPS-TG Afspærringsspjæld
RIA KS Kanalspjæld

KAR OG BEHOLDERE

NYHEDER OG PROJEKTER


RiaWatech har i 25 år konstrueret og produceret specialudstyr til fiskeopdrætsanlæg på landjord.

RIA VENTILER

* Fremstillet i miljø¸venligt PEHD og rustfrit stål.
* Mange modeller fremstilles med selvrensende lommeeffekt ved ventilspadens bund efter eget patent.
* Ventilhusets overbygning kan demonteres for eftersyn, i større ventiler kan pakningen udskiftes.
* Kan monteres med el-aktuator, pneumatisk eller hydraulisk aktuator.
* Alle ventiler kan monteres med muffe, flanger eller stuksvejses på ledningen.
* Fremstilles til én- eller to-sidet væsketryk.
* Fremstilles i standard størrelser eller efter ordre.


RIA SPJÆLD

* Materialevalg: produceres i flere rustfri stållegeringer og miljøvenligt PEHD.
* Monteringsmuligheder: I bassiner, kanaler, brønde, beholdere og til rørsystem samt skylle- og slamanlæg.
* Monteres til manuel betjening eller med el-aktuator, pneumatisk eller hydraulisk aktuator.
* Fremstilles til én- eller to-sidet væsketryk.
* Fremstilles i standard størrelser eller efter ordre.


    RIA FVL Skydeventil Ø110-355
Karakteristik: Uden selvrensende lommeeffekt
Anvendes specilelt til transport af fisk i rørsystem
Materialer: Ventilhus: PEHD 500
Ventilsplade: Stål EN 1.4404, EN 1.4462
Tryk: Vandtæt til én-sidet væsketryk
Ø110-355 - 2 bar, Ø200-355 - 1 bar
Drift: Manuelt eller med el-aktuator, pneumatisk eller hydraulisk aktuator
  Produktkort   Monteringinstruks   Tillægsinformation Bestilling

    RIA SVL Skydeventil Ø-315
Karakteristik: Med selvrensende lommeeffekt
Materialer: Ventilhus: PEHD 500
Ventilspade: Stål EN 1.4301, EN 1.4404 eller 1.4462
Tryk: Vandtæt til én-sidet tryk
Ø110-160 - 2 bar, Ø200-315 - 1 bar
Drift: Manuelt eller med el-aktuator, pneumatisk eller hydraulisk aktuator
  Produktkort   Monteringinstruks   Tillægsinformation Bestilling

    RIA RVL Skydeventil Ø110-315
Karakteristik: Uden selvrensende lommeeffekt
Materialer: Ventilhus: PEHD 500
Ventilspade: Stål EN 1.4404
Tryk: Vandtæt til to-sidet væsketryk
Ø110-160 - 2 bar, Ø200-315 - 1 bar
Drift: Manuelt eller med el-aktuator, pneumatisk eller hydraulisk aktuator
  Produktkort   Monteringinstruks   Tillægsinformation Bestilling

    RIA SVM-TG Afspærringsventil Ø110-1200
Karakteristik: Med selvrensende lommeeffekt
Materialer: Ventilhus: PEHD 500
Ventilspade: Stål EN 1.4404, EN 1.4462
Tryk: Vandtæt til én-sidet væsketryk
Ø110-315 - 6 bar, Ø400-630 - 2 bar
Drift: Manuelt med ikke stigende spindel eller med el-aktuator, pneumatisk eller hydraulisk aktuator
  Produktkort   Monteringinstruks   Tillægsinformation Bestilling

    RIA SPS-TL Stopspjæld Ø200-630
Karaktreristik: Vandtæt fra montageside
Kvadratisk eller cirkulær lysning
Materialer: Ramme: EN 1.4301, EN 1.4404 - PEHD 500
Spjældplade: EN 1.4301, EN 1.4404
Tryk: Én-sidet væsketryk, max 4 mVs
DIN 19569-4 tabel 1 kl.3
Drift: Manuelt
  Produktkort   Monteringinstruks   Tillægsinformation Bestilling

    RIA SPS-RTL Stopspjæld Ø200-630
Karakteristik: Vandtæt fra montageside
Cirkulær lysning med påsvejst rør til montage gennem væg/brønd
Materialer: Ramme: EN 1.4301, EN1.4404 - PEHD 500
Spjældplade: EN 1.4301, EN 1.4404
Tryk: ?n-sidet væsketryk, max. 4 mVs
DIN 19569-4 tabel 1 kl. 3
Drift: Manuelt
  Produktkort   Monteringinstruks   Tillægsinformation Bestilling

    RIA SPS-TG Afspærringsspjæld Ø200-800
Karekteristik: Vandtæt i begge retninger
Kvadratisk eller cirkulær lysning
Materialer: Ramme: EN 1.4301, EN 1.4404 - PEHD 500
Spjældpalde: EN 1.4301, EN 1.4404
Tryk: To-sidet væsketryk, max. 6 mVs eller efter opgave
DIN 19569 tabel 1 kl.4
Drift: Manuelt med ikke stigende spindel eller med el-aktuator, pneumatisk eller hydraulisk aktuator
  Produktkort   Monteringinstruks   Tillægsinformation Bestilling

    RIA KS Kanalspjæld
Karaktertistik: Spjæld til mindre kanaler
Fremstilles som enkelt kanalspjæld. Kan leveres som todelt kanalaspjæld
Materialer: Ramme: EN 1.4301, EN 1.4404 - PEHD 500
Spjældplade: PEHD 500 - EN 1.4301, EN 1.4404
Tryk: To-sidet væsketryk
Drift: Manuelt
  Produktkort   Monteringinstruks   Tillægsinformation Bestilling


RiaWatech • Aggershusvej 7 • DK 5450 • tlf: +45 64 82 40 00 • fax: +45 64 82 36 23 • riawatech@riawatech.dk