GYLLESYSTEM

RIA VAC T-stykker
RIA PVC Studs KI.N.
RIA VAC Lukkeprop
PVC Rør & Fittings
RIA GV Skydeventil
RIA SVL Skydeventil
RIA SVLT Skydeventil
RIA SVM-TG Afspærringsventil
RIA VAC - Minkfarme
RIA SPH Stophane
RIA SPP Stophane
RIA SPS-TL Stopspjæld
RIA SPS-RTL Stopspjæld
RIA SPS-TG Stopspjæld
RIA SPK-TG Afspærringsspjæld
RIA AGR Stopspjæld
RIA AGR med rørstuds
RIA KS Kanalspjæld
RIA AGR-KP Kanalspjæld

PUMPEBRØNDE

SEPARATORER

NYHEDER OG PROJEKTER
RIA VAC SYSTEM er et rørsystem med meget stor driftsikkerhed, der sikrer korrekt udslusning af gylle fra de enkelte kanaler gennem hele stalden og videre til gyllebeholderen.

RIA VAC SYSTEM projekteres som et totalsystem, der ud over gylleudslusning med kanaler og rørsystem i stalde også omfatter lovpligtige vandlåse og komplette pumpebrønde med trykrørsystem til bund i gyllebeholder.

    RIA VAC T-stykker
Karakteristik: T-stykke med udvidet indløb
Med gummiringe
Rørtype: Glat KI.N / dobbeltvæggede
Dim.: Ø 200-250-315
Højde: Type 1-8
  Produktkort   Monteringinstruks   Tillægsinformation Bestilling

    RIA PVC Studs til pålimning på glatrør
Karakteristik: Studse med udvidet indløb
Komplet med lukkeprop og tætningsring i EPDM
Rørtype: Glat KI.N.
Dim. Ø200-250-315
Højde: Type 1-8
  Produktkort   Monteringinstruks   Tillægsinformation Bestilling

    RIA VAC Lukkeprop
Karakteristik: Fremstillet af polymerbeton. Med fastmonteret gummiring
Passer til alle RIA VAC T-stykker og RIA VAC påklæbningsstudse
Dimension: Ø200-250-315
  Produktkort   Monteringinstruks   Tillægsinformation Bestilling

    PVC Rør & Fittings
 
Karakteristik: SN4 - KI.N, OPTI-RIP, OPTI-RIP/ULTRA
Standardlængde 6 m. Andre mål efter opgaven.
Alt i fitting til rørsystemer - se produktkort
Dim. Ø110-315
  Produktkort   Monteringinstruks   Tillægsinformation Bestilling

    RIA GV Skydeventil Ø110-315
Karakteristik: Med selvrensende lommeeffekt
Anvendes specielt i RIA VAC System
Materialer: Ventilhus: PEHD 500
Ventilspade: Stål EN 1.4301
Tryk: Vandtæt til én sidet væsketryk Ø110-160 2 bar, Ø200-315 1 bar
Drift Manuelt
  Produktkort   Monteringinstruks   Tillægsinformation Bestilling

    RIA SVL Skydeventil Ø110-315
Karakteristik: Med selvrensende lommeffekt
Materialer: Ventilhus: PEHD 500
Ventilspade: Stål EN 1.4301, EN 1.4404
Tryk: Én-sidet væsketryk
Ø110-160 2 bar, Ø200-315 1 bar
Drift: Manuelt eller med el-aktuator, pneumatisk eller hydraulisk aktuator
  Produktkort   Monteringinstruks   Tillægsinformation Bestilling

    RIA SVLT Skydeventil Ø110-315
Charakteristik: Med selvrensende lommeeffekt
Anvendes specielt ved pumpning i rørsystem
Materialer: Ventilhus: PEHD 500
Ventilspade: Stål EN 1.4301, EN 1.4404
Tryk: Vandtæt til én-sidet væsketryk
Ø110-315 6 bar
Drift Manuelt eller med el-aktuator, pneumatisk eller hydraulisk aktuator
  Produktkort   Monteringinstruks   Tillægsinformation Bestilling

    RIA SVM-TG Afspærringsventil Ø110-630
Charakteristik: Med selvrensende lommeeffekt
Anvendes specielt ved pumpning i rørsystem
Materialer: Ventilhus: PEHD 500
Ventilspade: Stål EN 1.4404, EN 1.4462
Tryk: Vandtæt til én-sidet væsketryk
Ø 110-315 6 bar, Ø 400-630 2 bar
Drift Manuelt med ikke stigende spindel eller med el-aktuator, pneumatisk eller hydraulisk aktuator
  Produktkort   Monteringinstruks   Tillægsinformation Bestilling

    RIA VAC til Minkfarme
Karakateristik: RIA VAC Gylleudsslusningssystem til mink
Projekteret som Vakuum udslusningssystem eller som bagskylleanlæg
Projektering: Som gylleudsslusningsystem med eller uden pumpestationer
  Produktkort   Monteringinstruks   Tillægsinformation Bestilling

    RIA SPH Stophane Ø110-160
Karakteristik: Vandtæt fra montageside
Til montage på væg
Materialer: Ramme: EN 1.4301 - PEHD 500
Spjældplade: EN 1.4301
Tryk: To-sidet væsketryk max 3 bar
DIN 19569-4 tabel 4 kl.3
Drift: Manuelt
  Produktkort   Monteringinstruks   Tillægsinformation Bestilling

    RIA SPP Stophane Ø110-160
Karakteristik: Ikke vandtæt
Til montage på væg
Materialer: Ramme: EN 1.4301 - PEHD 500
Spjældplade: EN 1.4301
Tryk: To-sidet væsketryk max 3 bar
Drift: Manuelt
  Produktkort   Monteringinstruks   Tillægsinformation Bestilling

    RIA SPS-TL Stopspjæld Ø200-630
Karaktreristik: Vandtæt fra montageside
Kvadratisk eller cirkulær lysning
Materialer: Ramme: EN 1.4301, EN 1.4404 - PEHD 500
Spjældplade: EN 1.4301, EN 1.4404
Tryk: Én-sidet væsketryk, max 4 mVs
DIN 19569-4 tabel 1 kl.3
Drift: Manuelt
  Produktkort   Monteringinstruks   Tillægsinformation Bestilling

    RIA SPS-RTL Stopspjæld Ø200-630
Karakteristik: Vandtæt fra montageside
Cirkulær lysning med påsvejst rør til montage gennem væg/brønd
Materialer: Ramme: EN 1.4301, EN1.4404 - PEHD 500
Spjældplade: EN 1.4301, EN 1.4404
Tryk: En-sidet væsketryk, max. 4 mVs
DIN 19569-4 tabel 1 kl. 3
Drift: Manuelt
  Produktkort   Monteringinstruks   Tillægsinformation Bestilling

    RIA SPS-TG Stopspjæld Ø200-400
Karakteristika: Vandtæt fra montageside
Kvadratisk eller cirkulær lysning
Materialer: Ramme: EN 1.4301, EN 1.4404 - PEHD 500
Spjældplade: EN 1.4301 EN 1.4404
Tryk: Én-sidet væsketryk max 4 mVs eller efter opgave
DIN 19569-4 tabel 4 kl.3
Drift: Manuelt eller med el-aktuator, pneumatisk eller hydraulisk
  Produktkort   Monteringinstruks   Tillægsinformation Bestilling

    RIA SPK-TG Afspærringsspjæld Ø200-800
Karakteristik: Vandtæt i begge retninger
Kvadratisk eller cirkulær lysning
Materialer: Ramme: EN 1.4301 - PEHD 500
Spjældplade: EN 1.4301
Tryk: To-sidet væsketryk, max 3-6 mVs eller efter opgave
Drift: Manuelt med ikke stigende spindel eller med el-aktuator, pneumatisk eller hydraulisk aktuator
  Produktkort   Monteringinstruks   Tillægsinformation Bestilling

    RIA AGR Stopspjæld Ø160-630
Karakteristika: Til afspærring af gyllekanaler
Vandtæt fra montageside. Kvadratisk eller cirkulær lysning
Materialer: Ramme: EN 1.4301 - PEHD 500
Spjældplade: EN 1.4301
Tryk: Én-sidet væsketryk, max 2 mVs
Drift: Manuelt
  Produktkort   Monteringinstruks   Tillægsinformation Bestilling

    RIA AGR Stopspjæld med rørstuds Ø160-630
karakteristika: Til afspærring af gyllekanaler
Vandtæt fra montageside
Cirkulær lysning med påsvejst rør til montage gennem væg/brønd
Materialer: Ramme: EN 1.4301 - PEHD 500
Spjældplade: EN 1.4301
Tryk: Ramme: EN 1.4301 - PEHD 500
Spjældplade: EN 1.4301
Drift: Manuelt
  Produktkort   Monteringinstruks   Tillægsinformation Bestilling

    RIA KS Kanalspjæld
Karaktertistik: Spjæld til mindre kanaler
Fremstilles som enkelt kanalspjæld, kan leveres som todelt kanalspjæld
Materialer: Ramme: EN 1.4301, EN 1.4404 - PEHD 500
Spjældplade: PEHD 500 - EN 1.4301, EN 1.4404
Tryk: To-sidet væsketryk
Drift: Manuelt
  Produktkort   Monteringinstruks   Tillægsinformation Bestilling

    RIA AGR-KP Kanalspjæld DN400-600
Karakteristik: Spjæld til mindre kanaler
Fremstilles som enkelt kanalspjæld
Materialer: Ramme: EN 1.4301, PEHD 500
Spjældplade: PEHD 500 - EN 1.4301
Tryk: To-sidet væsketryk
Drift: Manuelt
  Produktkort   Monteringinstruks   Tillægsinformation Bestilling


RiaWatech • Aggershusvej 7 • DK 5450 • tlf: +45 64 82 40 00 • fax: +45 64 82 36 23 • riawatech@riawatech.dk